Kallelse till årsmöte med Skonaren Ingos ungdomssektion

Hej alla!
Då var det dags för ungdomssektionens årsmöte där vi bland annat väljer den nya styrelsen. I samband med detta kommer ett ungdomsmöte att hållas där vi diskuterar bland annat seglingsansvariga för sommaren.

När? Lördag 4 mars 15:00
Plats? Verkstan Lundbyhamnen.
Fika kommer att finnas, ingen föranmälan krävs.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Årsmötet behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Styrelsens ekonomiska rapport.
7. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i ungdomssektionens styrelse.
8. Val av valberedning.
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Vänliga hälsningar,
Ungdomssektionen