Nyheter

Årsmöte 2013

Årsmötet äger rum söndagen den 10:e mars klockan 15:00 på Hotell Eggers. Kallelse och handlingar sänds separat med post.

PS. Glöm ej att betala in årets medlemsavgift innan årsmötet. Har du betalt medlemsavgiften men ej fått kallelsen senast fredagen den 22 februari så hör av dig till kontoret.

Väl mött
Styrelsen
2013.02.14

Rapport nr 5 från Hälleviksstrands Varv

Vecka 50, 51, 52
15/12 hade vi den tredje arbetslördagen på varvet. Många ungdomar hade mött upp. Vi städade och målade ballasten på Ingo. På vardagarna blev det också städat och målat av medlemmar. 21/12 var tre personer från Transportstyrelsen på besök på varvet och på Ingo. De var mycket nöjda med reparationsarbetet. Samma dag impregnerades Ingo invändigt på spant och bordläggning med tjärolja och kinesisk tungolja som har en förmåga att tränga djupt in i virket. Under julledigheten skulle det stå och torka. Processen upprepades 28/12. Nu hade halva reparationstiden gått och alla fick en längre julledighet.

Vecka 1, 2, 3, 4 - 2013
Arbetet ombord på Ingo återupptogs 7/1 2013. Tjäroljan hade torkat så pass mycket, att det inte var något problem att gå invändigt, bara man gick försiktigt. Under de första veckorna kom korta och långa däcksbalkar på plats. De första raderna garnering blev monterade med nya tränaglar av furu. Vi har också haft den fjärde arbetslördagen på varvet. Det var den 12/1. Det går lätt att städa på lördagar och det har stor ekonomisk betydelse för föreningen.

Nästa arbetslördag blir den 9/2 med samåkning som vanligt från verkstan i Lundbyhamnen kl 9. Alla kan vara med. Ingen föranmälan.

Med vänlig hälsning Otto Stryhn
Ordförande föreningen Skonaren Ingos Vänner
2013.01.29

Har du inredningsförslag?

För att genomföra den stora pågående reparationen av spant, garnering mm fick vi riva ut nästan all inredning. När vi nu bygger upp inredningen igen, behöver det inte bli på helt samma sätt.

Åtta medlemmar har lämnat in förslag på förbättringar av inredningen. De är redovisade i protokoll från styrelsemötet 2012-12-01 tillsammans med styrelsens kommentarer. Du hittar protokollet på här på hemsidan bland styrelseprotokollen under medlemsfliken.

Lämna gärna in flera inredningsförslag. Du kan beskriva ditt förslag med ord eller rita det på en av de bifogade ritningarna, som du sedan scanner in. För ritningar klicka här. Skicka ditt förslag till kontoret@skonaren-ingo.org och märk förslaget ”Inredningsförslag”.

På styrelsemötet 6 februari 2013 ska vi prata om inredning, så det är bra om ditt förslag hinner komma med.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
2013.01.28

Anslag från Hans Majestät Konungen

Skonaren Ingos Vänner tilldelades den 12 december 2012 200 000 kr från Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur för den pågående stora renoveringen av Ingos babordssida. Beslutet är taget av Hans Majestät Konungen efter beredning av stiftelsens sakkunniga.

Skonaren Ingos Vänner tar tacksamt emot detta bidrag som hjälper oss att bevara ett stycke svensk maritim kulturhistoria.

Med vänlig hälsning
Jan Willstrand
Skonaren Ingos Vänner
2013.01.18

Dags för fjärde arbetslördagen på varvet

Ingo är som bekant på varv i Hälleviksstrand för att byta en hel del spant och garnering mm. på babords sida. Vi medlemmar hjälper till så gott vi kan med att hålla rent och på det sättet underlätta arbetet för varvets personal. Vi ordnar också andra saker som är enklare att komma åt när Ingo ligger på land.

Vi samåker från Verkstan i Lundbyhamnen lördag den 12 januari 2013 klockan 9:00 och beräknar vara tillbaka i Lundbyhamnen klockan 16:00

Alla kan delta. Det finns meningsfulla arbetsuppgifter för alla. Du behöver inte anmäla dig. Kom bara ner till Lundbyhamnen med eller utan bil.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Skonaren Ingo
2013.01.08

God Jul och Gott Nytt År!

Jubileumsnumret av Skonaren Ingos medlemstidning 'Bogsprötet' är nu klart och kommer i brevlådan lagom till jul. Där kan du läsa om seglingen till Sjötorp i Vänern där vi firade att Ingo blev 90 år och om mycket mera som hände under året 2012.

Ingo ligger i skrivande stund uppe på Hälleviksstrands varv där renovering av babords sida pågår för fullt (se separat rapport från varvet längre ned). Detta är ett av de två ekonomiskt största arbeten som föreningen tagit på sig sedan start.

Tack till alla skutentusiaster; både medlemmar, charterkunder och sponsorer som ställer upp för att säkra att ett unikt kulturarv kan bevaras för framtiden.


God jul och gott nytt år!
Önskar
Otto Stryhn
Ordförande Skonaren Ingos Vänner
2012.12.17

Rapport nr 4 från Hälleviksstrands Varv

Vecka 48
För att skutan ska hålla formen vid renoveringen krävs ett särskild omsorgsfullt tillvägagångssätt. Det går helt enkelt inte att riva allt som ska bort med en gång. Det skulle få förödande konsekvenser. Så här gör man, har jag lärt under arbetets gång:
-Skutan mäts upp på kors och tvärs. Måtten ska användas som kontroll av arbetet.
-Vart annat spant renoveras från kölen och ut mot sidan och vart annat spant får vara kvar till att börja med. Det syns bra på bilden nedan.
Sedan sätts det lodrätta stöttor mellan de renoverade spanten och bjälkarna upp under däcket. Under skutan finns det stöttor som går rakt ner på marken. Detta kallas att stämpla.
-När stämplingen är klar kan man börja byta ut delar på övriga spant.

En god nyhet är att bottenstockarna ser ut att vara i bra skick. Bottenstockarna är den del av spanten som går från sida till sida över kölen. Om bottenstockar ska bytas måste mycket ballast flyttas. Det extraarbetet slipper vi gärna.

Ballasten började målas. Färgen luktade så illa att vi kom överens om att först måla sent på eftermiddagen.

Styrelsen för föreningen Skonaren Ingos Vänner besökte varvet lördag den 1 december och fick direkt information om hur renoveringen fortskrider. Styrelseledamöter fick svar på många frågor. Efteråt var det styrelsemöte i vår lilla lägenhet. Där diskutades bl.a. inkomna inredningsförslag från föreningens medlemmar. Detta är redovisat mycket ingående i styrelseprotokollet som läggs ut på Skonaren Ingos hemsida inom kort.Alla Ingos medlemmar kan logga in och ta del av protokollen.

Vecka 49
Ingo har haft sk salthyllor mitt på sidorna. Det är nästan vågrätta brädor som är infällda mellan spanten. En del av salthyllorna är kvar som du ser av bilden nedan. De flesta salthyllor är dock borta sedan länge men spåren som de satt i finns kvar.

Salthyllor beskrivs på Göta kanals hemsida som ”den tidens impregneringsmedel”.

”Någon form av ritningar i egentlig mening förekom ej vid varvet till en början. Läser man i gamla varvshandlingar ser man att en fartygsbeställning, kanske från ett av handelshusen i Göteborg, kunde vara av mycket enkel beskaffenhet. Där beställdes kanske en skonare liknande någon namngiven förut byggd, men med den önskade lastförmågan angiven, sedan var det skeppsbyggmästarens kunnighet som fick avgöra formerna, däremot kunde andra detaljer som hörde till utrustningen vara mycket noga angivna, från antalet salthyllor, den tidens impregneringsmedel, till antalet snapsglas i skepparens kajuta.” Källa: www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/artiklar/Sjotorps-varvs-historia/

I botten finns lodrätta spår efter liknande brädor, men inga brädor finns kvar (se bild). De skulle kanske hindra skvalpande? Spåren för salthyllor och ”skvalpbrädor” vänder var sitt håll. Förutom beskrivningen av salthyllor på Göta Kanals hemsida har jag inte hittat något. Hör av dig om du vet något om salthyllor och”skvalpbrädor”.

Cirka 2 vardagar i veckan är medlemmar på varvet och hjälpar till med städning och andra göromål för att underlätta arbetet för varvets personal. Så även denna vecka. Vi övernattar i vår lilla lägenhet i Hälleviksstrand. Där har vi det riktig mysigt mellan varven.

Hör av dig till mig om du har möjlighet att följa med. Mejladress och telefonnummer hittar du längs ner på sidan.

Ingos medlemmar tog bort ankarkättingen på babords sida så garneringen kan skarvas på rätt sätt inne i ankerboxen.

Skylightet som tidigare skars loss med skärbrännare, transporterades till Gothenius Varv i Göteborg för blästring. På samma lass fick vi med ämnen av ek till nya kranbalkar. De kan beskådas utanför ingångsdörren till Ingos verkstad i Lyndbyhamnen.

Med vänlig hälsning Otto Stryhn
Ordförande föreningen Skonaren Ingos Vänner
Mejadress: otto.stryhn@skonaren-ingo.org
Telefon: 070-623 90 64
2012.12.15

Julklappsångest?

Varför inte ge bort ett presentkort på valfritt belopp från Skonaren Ingo!

Maila kontoret för mer information och för att köpa. Men vänta inte för länge eftersom kontoret inte är bemannat varje dag.

kontoret@skonaren-ingo.org

God Jul önskar Styrelsen
2012.12.12

Arbetslördag 15 dec

BALLASTEN SKA MÅLAS. Ta med oömma kläder.

Redan dags för tredje arbetslördagen på Hälleviksstrands Varv 15 dec. Samåkning från Ingos verkstad i Lundbyhamnen kl 9:00. Tillbaka till Verkstan kl 16:00.

Vi jobbar inne i båten. Där är det ljus och värme (plusgrader). Det blir lunch och fika i vår lilla lägenhet.

Alla kan vara med. Kom bara med eller utan bil. Alla har fått plats hittills.

Hoppas vi ses!
Styrelsen
2012.12.11

Julmys i Verkstan

Nu är äntligen december här och då anordnar Skonaren Ingos Ungdomssektion sitt årliga Julmys i verkstan. Julmyset går av stapeln lördagen den 8 december med början klockan 14.00 för hela föreningen. Det kommer att bjudas på risgrynsgröt, glögg, pepparkakor, julmust och mängder av trevligt Ingo-intresserat sällskap!

För de som vill hjälpa till med vinterarbetet öppnar verkstan klockan 09.00 och alla är välkomna att komma och hjälpa till efter egen förmåga och planering.

Dagen avslutas ca klockan 17.00.

Schema:
09:00 Verkstan Öppnar
14:00 Julmys med risgrynsgröt, glögg, pepparkakor och julmust.
17:00 Dagen avslutas

För att ta sig till verkstan med bil åker man till Lundby Hamngata 40. Den ligger precis vid Bra Sommar Möbler skylten. Ca 200 meter från nya SVT huset.
För att ta sig till verkstan med buss åker man till Pumpgatan och går sedan mot Bra Sommar Möbler. Det är en hållplats från Nordstan med buss 16 eller 510.

Hälsningar Skonaren Ingos Vänner och Ungdomssektionen

Sidor