Kallelse till besättningsmöte för Skonaren Ingo

Kallelse till besättningsmöte för Skonaren Ingo
 
Tid: Lördag 11 mars 2017 klockan 15:00
Plats: SOIC´s lokaler, Eriksberg pir 4.
 
Mötet avslutas med mingel och tilltugg kl 17:00
 
Skicka gärna mejl till kontoret@skonaren-ingo.org och meddela om du kommer.
 
Varmt välkommen!
Styrelsen