Kallelse till årsmöte 2017

Föreningen Skonaren Ingos Vänner

Tid: Söndag den 12 mars 2017 klockan 15:00
Plats: SOIC, Pir 4, Eriksberg
 
Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga
på hemsidan i god tid innan årsmötet.
Logga in som medlem på www.skonaren-ingo.org
 
Årsmöteshandlingarna hittar du på fliken ’Årsmöteshandlingar’ under menyn Medlem:
http://skonaren-ingo.org/arsmoteshandlingar
 
Med vänlig hälsning/  Styrelsen