Kan du vara besättning på Skonaren Ingo?

Befälhavare, styrman, maskinist, matros, jungman, instruktör, praktikant. På flera seglingar behöver vi också folk i byssan.
 
Som något nytt kan man vara med som praktikant på dagsseglingar och kvällsseglingar. Ingen tidigare seglingserfarenhet krävs. Du lär dig tillsammans med andra i besättningen.
Har du nautisk utbildning, men inte tidigare seglat skuta, kan du också vara med som extra besättning och lära skutsegling ombord på Ingo.
 
Vi vill gärna uppdatera listan på alla som kan tänka sig att vara besättning på Ingo och behöver din hjälp. I dagsläget har vi över 40 seglingar inbokade.
 
Skicka ett mejl med namn, telefonnummer, mejladress, behörighet, erfarenhet och önskemål till kontoret@skonaren-ingo.org. Skriv besättning på ämnes-raden.
 
Kom också på besättningsmötet lördag den 23 april kl 11:00 – 12:00 i Ingos verkstad, Lundby Hamngata 40.
 
Med vänlig hälsning
Besättningsbokargruppen 2016
Kristian Stryhn, Julius Laurell, Petter Klein och Otto Stryhn