Årsmöte 2015

Dags att boka in årsmötet i kalendern.

Tid: söndagen 1 mars kl 15:00
Plats:  Ostindiefararens, SOICs, lokaler på pir 4 vid Eriksberg.

Årsmöteshandlingar ligger på posten och ska vara medlemmarna tillhanda senast fredagen den 13 februari.

Väl mött
Styrelsen
Skonaren Ingos Vänner